Børnesyn

Nordstjernens vision er at inddrage børn og unge i overensstemmelse med deres alder og modenhed, og med respekt for deres mening og rettigheder, og vi arbejder ud fra Stuer Kommunes børnesyn:

Rettigheder
Alle børn skal mødes med respekt for sin person og sine rettigheder (jf. FN’s børnekonvention).

Inddragelse
Alle børn har viden om sig selv og skal opleve de kan handle, træffe beslutninger og være med til at skabe mening i eget liv.

Udvikling
Alle børn har udviklingspotentiale og skal støttes af voksne til læring, sundhed og trivsel.

Fællesskaber
Alle børn udvikler sig i sociale relationer og skal opleve mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskaber.

 

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74