Kerneydelse

Nordstjernens kerneopgave er at skabe meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Den kommunale handleplan jf. SEL §140
 • Den indsats der er aftalt i kontrakten
 • Barnets aktuelle ressourcer og forudsætninger
 • Barnets motivation
 • Den danske kvalitetsmodel på det sociale område      

Der ydes typisk støtte til: 

 • Ernæring
 • Sundhedsfaglig behandling, herunder medicinhåndtering
 • Personlig hygiejne
 • Hverdagsaktiviteter
 • Psykisk sundhed, herunder at registrere, regulere og håndtere følelsesmæssige tilstande
 • Social udvikling, herunder træning af sociale færdigheder og mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskaber
 • Deltagelse i fritidsinteresser og sociale arrangementer i nærmiljøet (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Opretholdelse og udvikling af en regelmæssig døgnrytme
 • Kontakt med forældre og pårørende
 • Personalet varetager en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk
 • Følgeskab til ordinære læge- og tandlægebesøg (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Ledsagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser (gælder kun fastboende børn og unge)

 

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74