Socialfaglig tilsyn

Der føres tilsyn med Nordstjernen af Socialtilsyn Midt med det formål at ”bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelsen med formålet for offentlig og private tilbud efter lov om social service”.

Med Lov om socialtilsyn får Socialtilsyn Midt blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelsen og tilsynet sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Tilbudsportalen er et udstillingsvindue for plejefamilier og tilbud, hvor der indsamles og udstilles oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse eller et socialt problem.

Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig ligesom alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

Med Tilbudsportalen kan sagsbehandlerne matche de mennesker, der har udfordringer med de plejefamilier og tilbud, der kan give dem den dem den allerbedste hjælp. 

Tilbudsportalen

Tilsynsrapporter

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74