Kontakt

Husene:

Hus 1: 96 84 88 71 - mobil: 23 29 87 75
Hus 2: 96 84 88 72 - mobil: 23 29 87 72

Hus 4: 96 84 88 74 - mobil: 21 16 60 83

Hus 5 og 6: 96 84 88 75 + 96 84 88 76 - mobil: 21 59 50 71 og 24 64 97 82

Email: nordstjernen@struer.dk
EAN nr.: 5798 0047 11 880 

Ledelsen:

Anja G. Lyngklip
Forstander
Tlf.nr.: 2093 2674
Mail: anjagl@struer.dk

Karin Buchhave
Daglig leder
Tlf. nr. 20772394
Mail: karinbu@struer.dk

Simon Knudsen
Daglig leder 
Tlf. nr. 20927032
Mail: simonk@struer.dk

Administration:

Ida Balle
Vagtplansansvarlig
Tlf.nr. 96848863
Mail: idab@struer.dk

Birgit Nielsen Gudjohnsen
Sekretær
Tlf.nr.: 9684 8860
Mail: bin@struer.dk

Sygeplejersker:

Sarah Halgaard
Sygeplejerske
Mob.nr.: 2064 4186
Mail: sarahh@struer.dk

Vivian Djørup
Sygeplejerske
Mail: viviand@struer.dk 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74