Personale

Vi er en tværfaglig organisation, som består af:

 • Pædagoger.
 • Ergoterapeuter.
 • Sygeplejerske med en tværgående funktion.
 • Social- og sundhedsassistent.
 • Omsorgsmedhjælpere.
 • Vågne nattevagter.
 • Studerende.
 • Rengøringspersonale samt pedeller.
 • Administrativ medarbejder.
 • Vagtplansansvarlig.
 • Daglig ledere.
 • Forstander.

Der trækkes desuden på relevante eksterne samarbejdspartnere.

At vi er en tværfaglig organisation betyder, at Nordstjernens forskellige fagpersoner samarbejder om en fælles målsætning for barnet eller den unge, og hvor de forskellige fagligheder bidrager med deres kompetencer ligeværdigt. 

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74