Bohusene

Nordstjernens bo-huse har 18 pladser, som er opdelt i to bo-huse. Børnene i bo-husene har sit eget værelse samt adgang til fælles køkken, stue og badeværelser.

Typisk vil der på værelserne være en seng, der passer til barnets behov, et bord, stole, reol samt klædeskab. Inventaret omfatter ikke personlige ejendele såsom computer, TV samt andet elektronisk udstyr.

Der forefindes de hjælpemidler, som er nødvendige for at kompensere for barnets handicap. Personlige hjælpemidler bevilges af betalings kommunen.

De fastboende børn får en iPad, som Nordstjernen køber, som bl.a. anvendes til at skabe en sammenhængende livshistorie (der anvendes Moment Diary). Når børnene fraflytter Nordstjernen får de en ekstern harddisk med, hvor denne sammenhængende livshistorie ligger.

Hus 1 og 2

I Hus 1 og 2 er den pædagogiske praksis præget af rammer og struktur samt tydelige voksne, der er forbilleder. Der er der fokus på en sund livsstil, hvor der tages afsæt i det enkelte barns basale behov for kost, omsorg og fysisk aktivitet.

I huset arbejdes der relationelt, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv og sigtet er at skabe stjernestunder sammen med barnet.

Hus 2 og 2 prioriterer en hverdag med livsglæde og humor. Der er fokus på sociale fællesskaber, faste traditioner og at det enkelte barn efter funktionsniveau har et aktivt fritidsliv.

Hus 4

I Hus 4 tager den pædagogiske praksis udgangspunkt i struktur og forudsigelighed. Der arbejdes relationelt, hvor de voksne er de primære omsorgspersoner.

I Hus 4 er der fokus på kommunikation. Fokus er på at forstå børnenes kommunikative signaler og samtidigt med at de voksne kommunikerer tydeligt, direkte og troværdigt.

Der arbejdes målrettet med sansestimuli, kropsbevidsthed og regulering af arouselniveau. Hus 4 arbejdes der udfra en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på nærvær, glæde og humor.

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74