Forældresamarbejde

Nordstjernen har et strategisk mål omkring samskabelse, hvor vi sætter fokus på barnets oplevede værdi, hvor vi samskaber løsninger med netværket gennem samarbejde, dialog og netværksdannelse.

På Nordstjernen har vi en åben tilgang til samarbejdet med forældre- og netværket, hvor samarbejdet bliver et fælles anliggende, og forældrene ligeværdigt med de professionelle tegner et fælles billede op og derudfra bidrager ligeværdigt til de indsatser, det i fællesskabet bliver besluttet at igangsætte.

Vi ligger derfor stor vægt på et godt og positivt forældresamarbejde og vi er overbeviste om, at et godt forældre- og netværks-samarbejde er nødvendigt for at skabe de bedste rammer omkring barnet. 

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74