Forældreråd/vedtægter

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter, forstander og en personalerepræsentant.
Der afholdes forældrerådsmøde på Nordstjernen 4 gange om året.

Kontakt til forældrerådet
Hvis du har emner, som du ønsker drøftet på forældrerådet, kan du kontakte forstander Anja Lyngklip på tlf.nr. 20932674 senest 14 dage før kommende møde. 

Kontonummer i Jyske Bank:
7595 1051202

Medlemmer af forældrerådet

Beboerrepræsentanter:

Hanne Merete Corneliussen
hco@ucholstebro.dk

Mette Bech Kristensen
mettebechk@gmail.dk

Agnes Damgaard Pedersen
agnes@cibe.dk

Suppleant:

Ulrik Krogsgaard

Ledelsesrepræsentant:

Anja Graakjær Lyngklip, forstander på Nordstjernen
anjagl@struer.dk


Medarbejderrepræsentant med sekretærfunktion:

Anette Trudsø Poulsen, omsorgsmedhjælper
antp@struer.dk

 

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74