Opfølgningsmøder

På Nordstjernen arbejdes der målrettet med den pædagogiske indsats gennem mål og delmål.

Den pædagogiske indsats er målrettet for børn visiteret efter §§ 52.3.6 og 52.3.5 tager udgangs i en § 140 handleplan.

Vi vægter et tæt samarbejde omkring de lovpligtige opfølgningsmøder, efter 3. mdr. og herefter med 6 mdr. mellemrum jf. § 70. Vi tror på at en løbende opfølgning skaber kontinuitet i indsatsen, og er med til at sikre at målene i handleplanen realiseres.

Den pædagogiske indsats for børn visiteret efter § 84 opstilles som minimum fokuspunkter sammen med rådgiver og forældre.

Det betyder at vi arbejder systematisk med resultatdokumentation i form af forskellige registreringer ligesom vi anvender Sensum til at dokumentere vores daglige pædagogiske arbejde.

Udfra den handleplan som myndighed har udarbejdet, opstilles der delmål i samarbejde med barnet, forældre og skole i en individuel udviklings- og læringsplan.  Nordstjernen indkalder årligt til et opfølgningsmøde på denne.

Nordstjernens udviklings- og læringsplaner tager afsæt i grundelementerne fra KRAP og fokuserer derfor på barnets ressourcer, mestringsstrategier og fremadrettede støttebehov.

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74