Kerneopgaven

Kerneopgaven handler om at skabe værdi for borgerne og skal skabe en fælles klarhed på hvordan den hænger sammen med hverdagens opgaver, som Nordstjernen leverer.

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74