Strategiplan

En del af ledelsesgrundlaget på Nordstjernen er at tænke i helheder for at bidrage til at der skabes sammenhæng i borgernes liv.

Vi ønsker ligeledes at skabe fælles forståelse og sammenhæng fra det politiske og strategiske niveau i Struer Kommune til Nordstjernens daglige praksis, så det giver mening for medarbejderne.

Vi ser derfor det strategiske arbejde som et vigtigt arbejdsområde, idet strategi handler om at kunne tænke fremadrettet, overordnet og analytisk.

Kernen i det strategiske arbejde er den langsigtede tilpasning mellem egne ressourcer og interessenterne i omverden, hvorfor strategiplanen er et udtryk for den fremtidige tilstand, vi som organisation gerne ser realiseret.

 

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74