Målgruppe

Nordstjernen er et specialiseret døgntilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende aldersgrupper: 

  • Børn og unge i alderen 0-18 år (29 pladser)
  • Voksne i alderen 18-21 år (1 plads)

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende målgrupper:

  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge med multipel funktionsnedsættelse
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
  • Børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse
     
Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74