Opfølgningsmøder

På Nordstjernen arbejdes der målrettet med den pædagogiske indsats gennem mål og delmål.

Den pædagogiske indsats er målrettet for børn visiteret efter §§ 52.3.6 og 52.3.5 tager udgangs i en § 140 handleplan.

Vi vægter et tæt samarbejde omkring de lovpligtige opfølgningsmøder, efter 3. mdr. og herefter med 6 mdr. mellemrum jf. § 70. Vi tror på at en løbende opfølgning skaber kontinuitet i indsatsen, og er med til at sikre at målene i handleplanen realiseres.

Den pædagogiske indsats for børn visiteret efter § 84 opstilles som minimum fokuspunkter sammen med rådgiver og forældre.

Det betyder at vi arbejder systematisk med resultatdokumentation i form af forskellige registreringer ligesom vi anvender Sensum til at dokumentere vores daglige pædagogiske arbejde.

Udfra den handleplan som myndighed har udarbejdet, opstilles der delmål i samarbejde med barnet, forældre og skole i en individuel udviklings- og læringsplan.  Nordstjernen indkalder årligt til et opfølgningsmøde på denne.

Nordstjernens udviklings- og læringsplaner tager afsæt i grundelementerne fra KRAP og fokuserer derfor på barnets ressourcer, mestringsstrategier og fremadrettede støttebehov.

Kontakt

Nordstjernen 
Park Alle 16 

nordstjernen@struer.dk

96 84 88 60

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74