Visitationsproces

Når en kommune ønsker at forespørge om en ledig plads på Nordstjernen, rettes der henvendelse til nordstjernen@struer.dk

Handlekommunen skal udfylde et matchningsskema, som sendes til Nordstjernen sammen med relevante beskrivelser af barnet:

  • Elevplan
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50
  • Den kommunale handleplan jf. SEL §140
  • Udredninger, lægefaglige undersøgelser, pædagogiske vurderinger etc.

Derefter laver Nordstjernen en faglig vurdering af barnets støttebehov og omfanget af den faglige indsats i Nordstjernens ramme. Nordstjernens forstander kontakter handlekommunen med et forslag til forventet indsats samt takstindplacering.

Ved visitation til Nordstjernen bliver der indgået en aftale om, hvilken indsats der forventes ydet til barnet samt den matchende takstindplacering. Dette gøres ved brug af RegionMidts standardkontrakt med lokal tilpasning til Nordstjernen.

Ifm. opfølgningsmøder bliver det vurderet, hvorvidt nuværende takstindplacering er dækkende for den indsats, der ydes til barnet. Såfremt dette ikke er tilfældet, indledes en dialog mellem Nordstjernen og handlekommunen om tilpasning af enten indsatsen eller taksten.

Hvis et barns støttebehov ændrer sig imellem opfølgningsmøder, henvender Nordstjernen sig til betalingskommunen på de i kontrakten aftalte vilkår. Dette uanset om taksten forventes nedad- eller opadgående.

Visitationsproceduren er ens, uanset der er tale om døgn- og aflastningstilbud.

Kontakt ifm. visitation

Forstander
Anja Graakjær Lyngklip
anjagl@struer.dk

Tlf. 20 93 26 74 

Kontakt ifm. visitation

Forstander
Anja Graakjær Lyngklip
anjagl@struer.dk

Tlf. 20 93 26 74 

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74