Visitationsproces

1.    Som handlekommune ansøger du om en foranstaltning på Nordstjernen ved at sende nedenstående dokumenter til nordstjernen@struer.dk:

  • Matchningsskema
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50
  • Handleplan jf. SEL §140
  • Udvikling- og læringsplan fra barnets dagtilbud
  • Andre relevante beskrivelser (udredninger, lægefaglige undersøgelser, pædagogiske vurderinger etc.)

2.    Nordstjernen kvitterer for modtagelse af ansøgning

3.    Nordstjernens forstander laver en faglig vurdering af, om barnet er i målgruppen til et tilbud på Nordstjernen. Forstander giver svar på ansøgning og der indgås et samarbejde omkring visitation, takstindplacering og det videre forløb. 

4.    Der udarbejdes en kontrakt, som sendes til underskrift ved handlekommunen.

5.    Når kontrakten er underskrevet, indkalder Nordstjernens daglige leder til et opstartsmøde med barnets forældre og relevante samarbejdspartnere.  

Ved visitation til aflastningen og boplads kontaktes:

Anja G. Lyngklip
Forstander
Tlf.nr.: 2093 2674
Mail: anjagl@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74