Ydelsesbeskrivelser

På Nordstjernen har vi beskrevet vores ydelser, som fremgår af vores ydelsesbeskrivelse, som kan læses her.

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
20 93 26 74