Børnesyn

På Nordstjernen arbejder vi ud fra det fælles børnesyn i Struer Kommune.

Børnesyn

På Nordstjernen arbejder vi ud fra det fælles børnesyn i Struer Kommune.

Rettigheder

Alle børn skal mødes med respekt for sin person og sine rettigheder (jf. FN’s børnekonvention).

Inddragelse

Alle børn har viden om sig selv og skal opleve de kan handle, træffe beslutninger og være med til at skabe mening i eget liv.

Udvikling

Alle børn har udviklingspotentiale og skal støttes af voksne til læring, sundhed og trivsel.

Fællesskaber

Alle børn udvikler sig i sociale relationer og skal opleve mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskaber.