Personale

Her kan du finde mere nærmere information om vores personale og beskrivelsen af Nordstjernen som tværfaglig organisation.

Personale

Her kan du finde mere nærmere information om vores personale og beskrivelsen af Nordstjernen som tværfaglig organisation.

 

 

Vi er en tværfaglig organisation, som består af:

 • Pædagoger.
 • Ergoterapeuter.
 • Sygeplejerske med en tværgående funktion.
 • Social- og sundhedsassistent.
 • Omsorgsmedhjælpere.
 • Vågne nattevagter.
 • Studerende.
 • Rengøringspersonale samt pedeller.
 • Administrativ medarbejder.
 • Vagtplansansvarlig.
 • Daglig ledere.
 • Forstander.

Der trækkes desuden på relevante eksterne samarbejdspartnere.

At vi er en tværfaglig organisation betyder, at Nordstjernens forskellige fagpersoner samarbejder om en fælles målsætning for barnet eller den unge, og hvor de forskellige fagligheder bidrager med deres kompetencer ligeværdigt.