Læring og udvikling

På Norstjernen skaber vi meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre. Her kan du læse mere om vores kerneydelser.

Læring og Udvikling

På Norstjernen skaber vi meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre. Her kan du læse mere om vores kerneydelser.

På Nordstjernen arbejder vi med netværk som organisationsform. Det betyder, at vi skaber læring og udvikling igennem tværgående praksisfællesskaber, som er specialiseret inden for følgende faglige områder:

  • Faglig dokumentation
  • KRAP
  • Autismeforståelse
  • Forebyggelse af magtanvendelse og voldsomme episoder
  • Ergonomi og forflytninger
  • Meningsfuld ressourceanvendelse