Sundhed og medicin

Nordstjernens sundhedsfaglige team består af 2 social- og sundhedsassistenter og 5 sygeplejersker. Sygeplejerskerne planlægger deres arbejdstid, så den er fordelt over ugens 7 dage.

Sundhed og medicin

Nordstjernens sundhedsfaglige team består af 2 social- og sundhedsassistenter og 5 sygeplejersker. Sygeplejerskerne planlægger deres arbejdstid, så den er fordelt over ugens 7 dage.

Ved opstartsmøderne vil forældrene altid møde én af nordstjernens sygeplejersker. Der vil blive talt om barnets diagnoser og for fastboende børn vil, der samtidig blive drøftet hvilke sygehusafdelinger barnet er tilknyttet og om det er Nordstjernen, der skal have den fremadrettet kontakt eller om forældrene ønsker dette forsat.

På opstartsmødet vil barnets 12 sygeplejefaglige områder blive udfyldt i bosted. Det er et krav fra styrelsen for patientsikkerhed, at disse udfyldes, når man flytter ind på et bosted. De 12 sygeplejefaglige områder omfatter:

 • Funktionsniveau
 • Bevægeapparatet
 • Ernæring
 • Hud og slimhinder
 • Kommunikation
 • Psykosociale forhold
 • Respiration og cirkulation
 • Seksualitet
 • Smerte og sanseindtryk
 • Søvn og hvile
 • Viden og udvikling
 • Udskillelse af affaldsstoffer