Socialfagligt tilsyn

Se vores tilsynsrapporter samt information om registrering på tilbudsportalen.

Socialfagligt tilsyn

Se vores tilsynsrapporter samt information om registrering på tilbudsportalen.

Der føres tilsyn med Nordstjernen af Socialtilsyn Midt med det formål at ”bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelsen med formålet for offentlig og private tilbud efter lov om social service”.

Med Lov om socialtilsyn får Socialtilsyn Midt blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelsen og tilsynet sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er et udstillingsvindue for plejefamilier og tilbud, hvor der indsamles og udstilles oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse eller et socialt problem.

Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig ligesom alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

Med Tilbudsportalen kan børn- og ungerådgiverne matche de mennesker, der har udfordringer med de plejefamilier og tilbud, der kan give dem den dem den allerbedste hjælp.

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed pdf (217,8 KB)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt 2023 pdf (2,0 MB)