Kerneydelse

På Norstjernen skaber vi meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre. Her kan du læse mere om vores kerneydelser.

Kerneydelse

På Norstjernen skaber vi meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre. Her kan du læse mere om vores kerneydelser.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 • Barnets plan.
 • Den indsats der er aftalt i kontrakten
 • Barnets aktuelle ressourcer og forudsætninger
 • Barnets motivation
 • Den danske kvalitetsmodel på det sociale område      

Der ydes typisk støtte til:

 • Ernæring
 • Sundhedsfaglig behandling, herunder medicinhåndtering
 • Personlig hygiejne
 • Hverdagsaktiviteter
 • Psykisk sundhed, herunder at registrere, regulere og håndtere følelsesmæssige tilstande
 • Social udvikling, herunder træning af sociale færdigheder og mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskaber
 • Deltagelse i fritidsinteresser og sociale arrangementer i nærmiljøet (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Opretholdelse og udvikling af en regelmæssig døgnrytme
 • Kontakt med forældre og pårørende
 • Personalet varetager en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk
 • Følgeskab til ordinære læge- og tandlægebesøg (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Ledsagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser (gælder kun fastboende børn og unge)