Vores ledelsesstruktur

På Nordstjernen producerer vi ledelse TÆT PÅ den faglige opgaveløsning, TÆT PÅ medarbejderne og PÅ TVÆRS af organisatoriske strukturer.

Vores ledelsesstruktur

På Nordstjernen producerer vi ledelse TÆT PÅ den faglige opgaveløsning, TÆT PÅ medarbejderne og PÅ TVÆRS af organisatoriske strukturer.

En tværgående ledelsesstruktur

Nordstjernen har en tværgående ledelsesstruktur med en forstander og to daglige ledere, der er specialiseret i hvert sit ledelsesfaglige område.

Vi løfter ledelsesopgaverne i et stærkt ledelsesfagligt fællesskab på tværs af organisationen og dermed skaber vi høj faglig kvalitet ved at sikre de bedste betingelser for en effektiv ressourceanvendelse og en agil organisation, der kan imødekomme omgivelsernes krav.

Sådan vil vi skabe de bedste resultater

Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater, når ledelse produceres i samspil og i et stærkt fagligt miljø, hvor det er naturligt at tage lederskab, give hinanden følgeskab og hvor ledere og medarbejdere har blik for at spille hinanden gode.