Matchingskema

Hos Nordstjernen har vi udviklet et Matchingsskema. Skemaet fungerer som et værktøj til at afdække barnets behov med videre.

Matchingskema

Hos Nordstjernen har vi udviklet et Matchingsskema. Skemaet fungerer som et værktøj til at afdække barnets behov med videre.

Nordstjernen har udviklet et matchningsskema, som er et redskab til at afdække barnets funktionsniveau i almindelige hverdagssituationer, hvor det er naturligt, at barnet har behov for støtte fra en voksen og dermed en faglig indsats. Den faglige afdækning og analyse af barnets behov, danner grundlag for en vurdering af den faglige indsats i indhold og omfang og dermed takstberegningen.

Nordstjernens matchningsskema 2024