Visitationsproces

Her på siden kan du læse mere om visitationsprocessen, når en kommune ønsker at forespørge om en ledig plads på Nordstjernen.

Visitationsproces

Her på siden kan du læse mere om visitationsprocessen, når en kommune ønsker at forespørge om en ledig plads på Nordstjernen.

1.    

Som handlekommune ansøger du om en støttende indsats på Nordstjernen ved at sende nedenstående dokumenter til nordstjernen@struer.dk:

  • Matchningsskema
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50
  • Barnets plan jf. SEL §140
  • Udvikling- og læringsplan fra barnets dagtilbud
  • Andre relevante beskrivelser (udredninger, lægefaglige undersøgelser, pædagogiske vurderinger etc.)

2.

Nordstjernen kvitterer for modtagelse af ansøgning.

3.

Nordstjernens forstander laver en faglig vurdering af, om barnet er i målgruppen til et tilbud på Nordstjernen. Forstander giver svar på ansøgning og der indgås et samarbejde omkring visitation, takstindplacering og det videre forløb.

4.

Der udarbejdes en kontrakt, som sendes til underskrift ved handlekommunen.

5.

Når kontrakten er underskrevet, indkalder Nordstjernens daglige leder til et opstartsmøde med barnets forældre og relevante samarbejdspartnere.