Vores målgrupper

Nordstjernen er et specialiseret døgntilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vores målgrupper

Nordstjernen er et specialiseret døgntilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende aldersgrupper: 

  • Børn og unge i alderen 0-18 år (29 pladser)
  • Voksne i alderen 18-21 år (1 plads)

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende målgrupper:

  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge med multipel funktionsnedsættelse
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
  • Børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse