Forældreråd

Her kan du finde mere nærmere information om vores personale og beskrivelsen af Nordstjernen som tværfaglig organisation.

Forældreråd

Her kan du finde mere nærmere information om vores personale og beskrivelsen af Nordstjernen som tværfaglig organisation.

Forældrerepræsentanter

Jimmy
S: FORÆLDREREPRÆSENTANT FRA HUS 4
Rikke
S: FORÆLDREREPRÆSENTANT FRA HUS 5 & 6
Susan
S: FORÆLDREREPRÆSENTANT FRA HUS 1
Susanne
S: FORÆLDREREPRÆSENTANT FRA HUS 4

Medarbejderrepræsentanter

Anette
S: MEDARBEJDERREPRÆSENTANT FOR BOHUSENE
Inge
S: MEDARBEJDERREPRÆSENTANT FOR AFLASTNINGSHUSENE

Ledelsesrepræsentanter

Anja L.
Anja L.
S: Forstander
Karin
S: DAGLIG LEDER